Het Waarborg- en sociaal fonds voor de voedinghandel

Gedeeltelijke werkloosheid om economische of technische redenen


Arbeider(ster)s die om economische of technische redenen gedeeltelijke werkloos waren ontvangen van het Sociaal Fonds een aanvullende vergoeding bij de uitkering van de RVA. De premie bedraagt 4,60 Euro bruto per dag sinds 1/1/2022. Alleen de eerste 60 dagen per kalenderjaar zijn vergoedbaar.

De premie wordt door het Sociaal Fonds berekend op basis van de gegevens van de kruispuntbank.
Het Sociaal Fonds neemt zelf via brief contact op met de begunstigden.

Meer info...
 

Arbeider(ster)s die omwille van Covid-19 gedeeltelijk werkloos waren ontvangen van het Sociaal Fonds een aanvullende vergoeding bij de uitkering van de RVA. De premie bedraagt 1,6 Euro bruto per dag. Er is geen maximumaantal dagen die vergoed worden.

CAOContact:
Dries Smets
Assistent
e-mail: dries.smets@comeos.be
tel: 02 788 05 90