Het Waarborg- en sociaal fonds voor de voedinghandel

Wie zijn Wij?


Het Waarborg- en sociaal fonds voor de voedinghandel, verbonden aan Paritair comité 119 werd opgericht op 1 januari 1965. Momenteel is het de CAO van 7 maart 2007 die de statuten van het fonds bepaalt en de werking ervan regelt.

Het Fonds heeft tot doel aanvullende sociale voordelen in te voeren, te financieren en toe te kennen met name inzake het lidmaatschap van een syndicale organisatie, evenals de beroepsopleiding en de syndicale vorming van de arbeider(ster)s.

Het Fonds beschikt over de bijdragen verschuldigd door de ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité voor de handel in voedingswaren. De bijdragen worden geïnd en teruggestort aan het Fonds door de RSZ.

Het Fonds wordt beheerd door een Raad van bestuur, paritair samengesteld uit afgevaardigden van de werkgevers en de werknemers. De raad telt 10 effectieve en 10 plaatsvervangende leden, hetzij 5 effectieve en 5 plaatsvervangende afgevaardigden van de werkgevers en 5 effectieve en 5 plaatsvervangende afgevaardigden van de werknemersorganisaties vertegenwoordigd in het Paritair comité voor de handel in voedingswaren. 

Paritair comité


Paritair comité voor de handel in voedingswaren (PC 119)

Behoren tot de sector:

 1. de ondernemingen die ofwel gelijktijdig, ofwel afzonderlijk groot- of kleinhandel drijven in producten van de voedingsnijverheid, de land- en tuinbouw, de veefokkerij, de jacht en de visvangst zonder deze producten een bewerking te doen ondergaan die meer arbeid vereist dan die welke noodzakelijk is voor de verpakking ervan;

 2. de ambachtslieden die handel drijven zoals bepaald in 1. en de producten fabriceren of verwerken die hoofdzakelijk bestemd zijn om aan de verbruiker rechtstreeks te worden verkocht;

 3. de ondernemingen die ofwel gelijktijdig, ofwel afzonderlijk groot- of kleinhandel drijven in levende dieren bestemd voor de voeding;

 4. de ondernemingen, met uitsluiting van deze die onder het Paritair comité voor het havenbedrijf ressorteren, die hoofdzakelijk voedingswaren opslaan of, met het oog op het vervoer, bestellingen van voedingswaren voorbereiden of klaarmaken, zonder deze meer arbeid te doen ondergaan dan die welke noodzakelijk is voor de verpakking ervan.

Onder de door deze ondernemingen of ambachtslieden uitgeoefende activiteiten vallen die welke betrekking hebben op:

 • de slagerij, spekslagerij, penserij;
 • de groothandel in vlees;
 • de groot- en/of kleinhandel in bier, mineraal water, limonades, vruchtensap;
 • de groot- en/of kleinhandel in wijn, alcoholische dranken en likeuren, behalve als er alcohol wordt gestookt;
 • de groot- en/of kleinhandel in vruchten, groenten, aardappelen, bloemen en planten;
 • de groentemarkten en veilingen, waar landbouw-, tuinbouw- en wijnbouwproducten worden verkocht;
 • de groot- en/of kleinhandel in wild, gevogelte, eieren, boter, kaas, melk, vis;
 • de veilingen waar wild, gevogelte, eieren, boter, kaas, melk en vis worden verkocht;
 • de kruidenhandel;
 • de markten;
 • de kruidenierswinkel;
 • de handel in levensmiddelen in het algemeen en in voedingsspecialiteiten;
 • de koffiebranderij, wanneer zij een bijkomende activiteit van die handel is;
 • de handel in graden en zaden;
 • de handel in veevoeder, haver, oliekoeken en andere producten voor dierenvoeding.

Onder de bevoegdheid van het paritair comité voor de handel in voedingswaren ressorteren niet de depots en/of handelsafdelingen, ook al zijn het juridisch gescheiden eenheden, van Belgische ondernemingen uit de voedingsnijverheid of van ondernemingen uit de voedingsnijverheid waarvan de productie-eenheid in het buitenland is gelegen.

Hoe te weten komen of een bedrijf tot dit PC behoort?

In principe bepaalt de werkgever zelf tot welk paritair comité hij meent te behoren, waarbij de activiteit van zijn onderneming als doorslaggevend criterium geldt. Indien er twijfel is kan een onderzoek van de inspectie van de sociale wetten uitsluitsel brengen. Een onderneming behoort in principe tot één enkel paritair comité. De regel geldt volgens dewelke de nevenactiviteit de hoofdactiviteit volgt.

 

Contactgegevens


Waarborg- en sociaal fonds voor de handel in voedingswaren
E. Van Nieuwenhuyselaan 8
1160 Oudergem

Dries Smets
Assistant
dries.smets@comeos.be
tel: 02 788 05 90
Lore-Elène Dignef
Assistant
lore-elene.dignef@comeos.be
tel: 02 788 05 92
Laurence Pira
Administrative Coordinator
laurence.pira@comeos.be
tel: 02 788 05 94
Pablo Salazar
Junior Account Officer
pablo.salazar@comeos.be
tel: 02 788 05 13