Het Waarborg- en sociaal fonds voor de voedinghandel

Syndicale Premie 2022


Syndicale Premie 2022 – De bonnen voor de syndicale premie zijn verzonden. Als u bent aangesloten bij een vakbond kan u het formulier invullen een verzenden naar uw vakbond. Bent u niet aangesloten bij een vakbond dan heeft u geen recht op premie en kan u het document in de vuilbak gooien.

Wij vragen u vriendelijk om uw telefoontjes of e-mails niet te verveelvoudigen, zodat wij efficiënter kunnen werken. 

Fiscale Fiches 2022


Binnenkort sturen wij u een beveiligde e-mail met uw fiscale fiche(s) 2022.
Deze fiscale fiches hebben betrekking op de volgende premies: kinderopvang, langdurige ziekte/medische overmacht en tijdelijke werkloosheid.
U hebt de mogelijkheid om ze in papieren vorm per post te ontvangen (in dat geval hoeft u de e-mail te negeren of op de knop "Decline" klikken).
Dit is uiteraard geen poging tot phishing.

Behandeling dossiers


Wij ontvangen zeer veel brieven en telefoontjes. Wij doen ons best om uw dossier zo snel mogelijk te behandelen.  Als uw e-mail betrekking heeft op :

  • het doorgeven van uw rekeningnummer voor de premie tijdelijke werkloosheid of corona, zal de betaling binnen één maand plaatsvinden.   

  • een dossier voor langdurige ziekte, krijgt u begin volgend maand een e-mail of brief als het dossier volledig is. Als het onvolledig is, ontvangt u een e-mail wanneer het dossier verwerkt is.   

  • kinderopvang: u ontvangt een ontvangstbewijs (e-mail) als uw dossier wordt ingediend en daarna een e-mail/brief wanneer uw dossier verwerkt is. 

 

Kinderopvang


Het Sociaal Fonds komt tussen in de kosten voor de opvang van kinderen onder de 6 jaar bij een crèche of andere opvanginstelling. Het dossier mag ingediend worden door de werknemer of de werkgever die onder het PC 119 valt.