Het Waarborg- en sociaal fonds voor de voedinghandel

Kinderopvang - Arbeider


 

NIEUW - Een paar weken nadat uw dossier op onze site is ingegeven (door uw werkgever of uzelf), kunt u de status ervan bekijken door op de oranje knop "Mijn dossier" te klikken. U hoeft alleen maar in te loggen met Itsme om de status van uw dossier te raadplegen. Meer informatie ontvangt u per e-mail of per post in de komende weken als uw aanvraag onvolledig/geweigerd is of aan het begin van de maand als uw aanvraag volledig is.

 

Waar gaat het om?

Op grond van het sectorakkoord 2023-2024 komt het Sociaal fonds 119 tussen in de kosten van de kinderopvang.

Wie heeft recht op de premie?

Elke arbeider uit paritair comité 119 (PC119) die:

 • gecumuleerde ancienniteit van 12 opeenvolgende maanden in het PC119 op 31 December van het opvangjaar heeft bereikt
 • ouder is (wettelijke afstammingsband) van een kind dat:
  • jonger dan 4 jaar was tijdens het opvangjaar 2020
  • jonger dan 6 jaar was tijdens de opvangjaren 2021 en 2022
  • jonger dan 12 jaar was tijdens de opvangjaren 2023 en 2024

Als de 2 ouders in het PC119 werkten heeft elk van de 2 ouders recht op de tussenkomst.

Hoe groot is de premie?

Het Sociaal fonds komst tussen ten belope van

 • 3 EUR per effectieve opvangdag in 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024

in een opvanginstelling die een fiscaal attest mag afgeven (creche, onthaalmoeder, schoolseopvang, stages enz.)
De tussenkomst beloopt maximaal 200 opvangdagen (600€) per kind per jaar, voor elke gerechtigde arbeider.

Waar uw aanvraag in te dienen?

 1. Bij de personeelsdienst van uw werkgever
 2. Bij het Sociaal fonds

In beide gevallen moet u de volgende inlichtingen en documenten bezorgen:

 • uw gegevens (namelijk uw rijksregisternummer en rekeningsnummer)
 • inlichtingen betreffende uw kind (namelijk zijn rijksregisternummer)
 • Bij de eerste aanvraag, een uitreksel van de geboorteakte van het kind voor wie u de premie aanvraagt of elk ander document dat uw afstammingsband met het betrokken kind bewijst
 • Het fiscaal attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen die de opvangdagen vermeldt waarvoor u een tussenkomst aanvraagt.  Hetzelfde attest mag voor de 2 ouders dienen.

Om uw dossier bij uw werkgever in te dienen, bezorgt u alle inlichtingen/documenten aan de personeelsdienst/Human ressources.

Indien u niet wenst via uw werkgever uw dossier in te dienen of indien u niet meer in dienst bent in het PC119 maar de nodige ancienniteit heeft, kunt u uw dossier rechtsreeks bij het Sociaal fonds indienen door het klikken op volgende knopje.  Om verder te gaan moet u over een e-mail adres beschikken en over de bij te voegen documenten in pdf-formaat (kleiner dan 1MB per document indien mogelijk).

Wanneer gebeurt de betaling?
Na het indienen van uw dossier op de website ontvangt u een bericht van ontvangst per e-mail.  Uw dossier zal nog moeten behandeld worden (binnen maximum 3 - 6 maanden).  Als uw dossier gecontroleerd is sturen wij u een e-mail met de status (aanvaard, te vervolledigen of geweigerd).  Als u de bevestiging krijgt dat uw dossier aanvaard is, wordt het doorgegeven bedrag binnen de maand gestort.