Het Waarborg- en sociaal fonds voor de voedinghandel

Syndicale premie


De arbeiders van het Paritair Comité van de voedingshandel (119) hebben recht op een syndicale premie.

Het formulier voor de syndicale premie wordt rechtstreeks door het Sociaal fonds opgestuurd naar de domicilie van de arbeiders van de sector. De formulieren worden ingevuld door het Sociaal fonds zelf, op basis van de gegevens van de Kruispuntbank.

Aanvraag duplicaat

Enkel de vakorganisaties kunnen een duplicaat aanvragen bij het Sociaal Fonds. Het volstaat dat zij hiervoor een mail verzenden naar het fonds.

CAO betreffende de syndicale premie

CAO betreffende de syndicale premie voor langdurige werklozen

Reglement syndicale premies
 

Contact:
Dries Smets
Assistant
e-mail: dries.smets@comeos.be
tel: 02 788 05 90