Het Waarborg- en sociaal fonds voor de voedinghandel

Syndicale vorming


Het Sociaal fonds betaalt aan de vakorganisaties een tussenkomst in de organisatiekosten van syndicale vormingen waaraan de arbeiders uit de sector deelnemen.

De werknemersorganisaties die cursussen en seminaries inrichten zullen tenminste drie weken op voorhand het ondernemingshoofd verwittigen van de aanwijzingen en de deelneming van sommige arbeiders aan de cursussen of seminaries.

Wanneer deelgenomen wordt aan cursussen of seminaries zal de betaling van het loon van elke arbeider gedaan worden door de werkgever. De afwezigheden naar aanleiding van de gevolgde cursussen of seminaries zullen beschouwd worden als gelijkgestelde dagen wat betreft de driemaandelijkse aangifte aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid.

 

CAO betreffende de syndicale vorming


Contact:
Pablo Salazar
Junior Account Officer
e-mail: pablo.salazar@comeos.be
tel: 02 788 05 13