Het Waarborg- en sociaal fonds voor de voedinghandel

Beroepsopleiding


Binnen het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren (PC 119), hebben de sociale partners een collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de beroepsopleiding gesloten.  Het is de bedoeling om de werkgevers ertoe aan te zetten om het percentage van hun inspanning op het vlak van beroepsopleiding nog te verhogen door een gedeelte van het budget van het Sociaal fonds 119 te besteden aan de terugbetaling van de opleidingskosten van de ondernemingen.

CAO beroepsopleiding


Mentoropleiding

Arbeiders van 55 jaar en ouder die aangeduid zijn door de werkgever kunnen een mentoropleiding volgen op kosten van het sociaal Fonds.

Mits het bekomen van het attest van mentor of een gelijkwaardig document worden de betrokken arbeiders opgenomen op een interne lijst voor elk bedrijf.

Een werknemer kan een erkende mentoropleiding volgen bij één van de volgende instanties.

Voor deze opleiding kan een tussenkomst van het sociaal Fonds gevraagd worden volgens de procedure voorzien voor beroepsopleidingen.

Een werknemer die meent over voldoende ervaring te beschikken kan er ook voor kiezen een ‘ervaringsbewijs’ te behalen.

 
Opleiding door de mentor

Alle arbeiders kunnen opgeleid worden door een erkende mentor.

Wanneer de opleiding echter gevolgd wordt door arbeiders jonger dan 26 jaar die tot de risicogroepen behoren zoals opgenomen in artikel 2 van het KB van 19 februari 2013, zal het sociaal Fonds tussenkomen in de loonkosten van de mentor gedurende deze opleiding.

De volgende arbeiders behoren tot de desbetreffende risicogroepen:

  • De arbeiders jonger dan 26 jaar die opgeleid worden, hetzij in een stelsel van alternerend leren, hetzij in het kader van een individuele beroepsopleiding in een onderneming, hetzij in het kader van een instapstage, hetzij een voltijdse onderwijsopleiding volgen, met uitzondering van opleidingen die leiden tot de graad van bachelor of master.
  • De arbeiders jonger dan 26 jaar die niet werken of die sinds minder dan een jaar werken en niet-werkend waren op het ogenblik van hun indiensttreding.
  • De arbeiders jonger dan 26 jaar met een verminderde arbeidsgeschiktheid

Om aanspraak te kunnen maken op een terugbetaling van de loonkosten van de mentor moet u een dossier indienen bij het sociaal Fonds volgens de procedure voorzien voor beroepsopleidingen  

 
Contact:
Lore-Elène Dignef
Assistant
e-mail : lore-elene.dignef@comeos.be
tel: 02 788 05 92